Dziecko z ADD

Sprawiają wrażenie nieobecnych, ”bujających w obłokach”. Słyszą, ale nie przetwarzają tego, co się do nich mówi. Widzą, ale nie rejestrują, tego co się dzieje w ich polu widzenia. Na ogół są bardzo spokojne, nie przeszkadzają w prowadzeniu lekcji.

Są to dzieci z ADD czyli z Zespołem Zaburzeń Koncentracji Uwagi, występujących bez nadpobudliwości i impulsywności, jak w przypadku dzieci z ADHD.

Jakie są przyczyny zespołu ADD? Według specjalistów przyczyn należy upatrywać
w deficytach funkcjonowania płatów czołowych, odpowiadających za koncentrację, zdolność planowania i motywację. Możliwą przyczyną mogą być także predyspozycje genetyczne.
W diagnostyce ADD powinien brać udział zespół specjalistów, a więc psycholog, psychiatra, neurolog oraz pediatra.

 

Jak zatem przejawia się ów stan neurologiczny w funkcjonowaniu dziecka?

Dzieci te mają trudności zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej. Cechuje je:

–  dezorganizacja,

– zaburzenia funkcji wykonawczych, a co za tym idzie trudności w planowaniu pracy
i wyznaczaniu sobie zadań,

– trudności z wykonywaniu kilku czynności jednocześnie,

– szybka dekoncentracja,

– niechęć wobec zadań wymagających dłuższego wysiłku umysłowego,

– tendencja do gubienia przedmiotów, zapominania o obowiązkach,

– brak dbałości o szczegóły.

 

Wśród objawów emocjonalnych często znajduje się niska samoocena i labilność emocjonalna. Trudności w sferze emocji mogą być różne, w zależności od temperamentu dziecka.

 

Jak wygląda leczenie zespołu ADD i czy jest ono możliwe?

Leczenie farmakologiczne u dzieci stosuje się rzadko, ponieważ leki mają duże skutki uboczne. Podstawą leczenia jest zatem terapia poznawczo-behawioralna oraz stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że rodzice w swoim postępowaniu mogą pomóc dziecku z ADD. Oto kilka podstawowych zasad:

– instrukcje i polecenia kierowane do dziecka powinny być krótkie. Ważne, by w tym czasie utrzymywać z dzieckiem kontakt wzrokowy,

– pomagajmy dzieciom w planowaniu ich obowiązków szkolnych i domowych, a także nadzorujmy proces nauczania,

– uczestniczmy w podejmowanych przez dziecko działaniach, wyznaczeniu celów (które powinny być niezbyt odległe),

– uczmy zdolności finalizowania podjętych zadań,

– ważna jest rutyna i regularność w rozkładzie dnia dziecka.

 

Dzieci z ADD są bardzo kreatywne i pomysłowe. Mają szerokie zainteresowania i są ciekawe świata. Ich mózg jednak ma trudności z hierarchizacją docierających bodźców. Przy odrobinie naszego wsparcia mają szansę pokazania innym swoich uzdolnień i  mocnych stron.

 

Opracowanie: mgr Aleksandra Flasz-Gębarowska, psycholog

Najnowsze

Więcej artykułów