Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie dotyczące dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ppptarnow.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
ul. Chyszowska 3
33-100 Tarnów
tel. /fax: (14) 655-99-95
e-mail sekretariat:  sekretppp@umt.tarnow.pl
e-mail księgowość: ksiegppp@umt.tarnow.pl
strona internetowa:  https://www.ppptarnow.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • brak tekstu alternatywnego na części zdjęć
 • dokumenty tworzone w programie Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel systematycznie są sprawdzane pod względem dostępności.
 • linki zamieszczone na stronie internetowej w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe zostaną sukcesywnie poprawione

Z wyłączeniem:

– Plików graficznych i plików opublikowanych przed wejściem ustawy

Ułatwienia na stronie internetowej Poradni:

Na stronie internetowej znajduje się logo z menu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Posiada ono następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • możliwość odczytania strony
 • nawigacja klawiaturą
 • podświetlanie linków na stronie internetowej
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii, odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zwiększenia kursora
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu koordynator ds. dostępności: Mateusz Kozioł

Adres poczty elektronicznej: sekretppp@umt.tarnow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:
(14) 655-99-95

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Dostępność architektoniczna:

 • Budynek Poradni zlokalizowany jest przy ul. Chyszowskiej 3 w Tarnowie.
 • W okolicy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku odbywa się za pośrednictwem podjazdu dla wózków oraz schodów wyposażonych w barierkę.
 • Niepełnosprawni klienci mogą być przyjmowani w dostosowanych gabinetach na parterze.
 • Łazienka na parterze przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

Inne:

 • W Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.