AktualnościStandardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich

Od 15 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli tzw. ustawa Kamilka. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w wielu instytucjach. Standardy ochrony małoletnich stanową zbiór zasad, które pomagają chronić dzieci przed przemocą i tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkole, przedszkolu i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie opracowała i wdraża Standardy ochrony małoletnich. Ze standardami można zapoznać się na stronie internetowej poradni, przeczytać na tablicy informacyjnej w poradni bądź poprosić o udostępnienie w sekretariacie.

Opracowanie standardów, to proces długotrwały i wymagający szczegółowej analizy wszystkich obszarów funkcjonowania poradni. W tworzeniu standardów nie chodziło nam jedynie o to, by wytworzyć określony dokument, ale przede wszystkim o to, by zawierał szereg praktycznych rozwiązań w razie zetknięcia się któregokolwiek z pracowników poradni z podejrzeniem krzywdzenia dziecka. Ze standardami powinni zostać zapoznani nie tylko pracownicy placówki, ale także rodzice i dzieci korzystające z naszej pomocy. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem na właściwe poinformowanie dzieci będzie opracowanie dwóch skróconych wersji standardów: pierwszej, przeznaczonej dla dzieci i uczniów, napisanej zrozumiałym przystępnym językiem, oraz drugiej, nieco bardziej zaawansowanej, dla młodzieży – mówi Renata Mielak, dyrektor poradni.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze standardami poniżej:

Standardy ochrony małoletnich – wersja pełna

Standardy ochrony małoletnich – wersja skrócona dla dzieci

Standardy ochrony małoletnich – wersja skrócona dla młodzieży

 

Najnowsze

Więcej artykułów