AktualnościKreatywna Akademia Letnia

Kreatywna Akademia Letnia

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna
zaprasza
uczniów klas I
VI szkół podstawowych na zajęcia
warsztatowe:
Kreatywna Akademia Letnia
Od poniedziałku do piątku, w godzinach
8.30 12:00 ,
w dwóch terminach (do wyboru):
-
Gry i zabawy ruchowe, plastyczne doskonalące zdolności manualne,
-
Gry i zabawy integracyjne, rozwijanie umiejętności społecznych,
współpracy, komunikacji,
-
Ćwiczenia wzmacniające twórcze myślenie, kreatywność,
-
Ćwiczenia wspierające rozwój emocjonalny.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników
poradni psychologiczno
pedagogicznej psychologów, pedagogów,
logopedów.
Szczegółowe informacje w sekretariacie
poradni,
ul.
Chyszowska 3.
Zapisy pod numerem telefonu:
14 655 99 95 do dnia 19.06.2024 r.
●
24.06.2024 28.06.2024 kl. I III, IV VI
(liczba miejsc
●
01.07.2024 05.07.2024 kl. I III
(liczba miejsc
W ramach zajęć oferujemy między innymi:

Najnowsze

Więcej artykułów