Terapia EEG-Biofeedback

EEG biofeedback to metoda uczenia się instrumentalnego (prawidłowe działanie mózgu nagradzamy, a nieprawidłowego nie) oparta na bioregulacyjnych możliwościach mózgu, z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego.

Jest to metoda:

 • nieinwazyjna
 • bezpieczna

Terapia zalecana jest jako wspomagająca m.in. przy:

 • zaburzeniach koncentracji uwagi i pamięci, nadpobudliwości psychoruchowej,
 • zaburzeniach procesu uczenia się (w tym dysleksja rozwojowa),
 • zaburzeniach snu,
 • opóźnieniu rozwoju intelektualnego,
 • migrenach,
 • zaburzeniach rozwoju mowy.

 

Celem treningu EEG biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu. Osiąganiu pożądanych rezultatów sprzyja równoległe wykonywanie w domu ćwiczeń i zaleceń podanych przez osobę prowadzącą trening. Terapia EEG biofeedback służy poprawie funkcji poznawczych, przede wszystkim koncentracji uwagi. Sprzyja także polepszeniu jakości snu, utrzymywaniu równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia, zwiększeniu wydolności systemu immunologicznego oraz odporności na stres i sytuacje trudne.

 

UCZESTNICTWO W TERAPII EEG BIOFEEDBACK W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W TARNOWIE:

 

 • Warunkiem zakwalifikowania do terapii jest dostarczenie wyniku badania EEG (z opisem lekarza neurologa zawierającym określenie fotowrażliwości oraz dominacji półkulowej oraz stwierdzeniem braku przeciwwskazań do terapii biofeedback) oraz dokumentacji lekarskiej z poradni specjalistycznych (jeśli taką dziecko posiada).
 • Treningi odbywają się minimum 1 raz w tygodniu (najkorzystniej 2 lub 3 razy).
 • Czas trwania treningu: 45 – 60 minut.
 • Cykl treningów początkowych obejmuje 20 – 25 spotkań.
 • Całkowita liczba zaleconych treningów zależy od ich postępów i wynosi od 20 do 60 spotkań.
 • Dziecko przed treningiem powinno dobrze przespać noc i powinno być najedzone.
 • Zadania domowe, w miarę możliwości, powinny być odrobione przed treningiem.
 • Należy przynieść ze sobą wodę do picia oraz nawilżane chusteczki.
 • Dziecko uczestniczące w treningu powinno być zdrowe, bez objawów infekcji.
 • Rodzic zapoznaje się i akceptuje zasady uczestnictwa dziecka w terapii.

 

Zapisy w sekretariacie poradni.