Formy interdyscyplinarne

1.     Terapia EEG – Biofeedback
Forma zajęć: trening indywidualny
Cel: trening koncentracji, uwagi i pamięci
Adresaci: dzieci i młodzież po przedłożeniu wyniku badania EEG (warunkiem jest brak przeciwskazań neurologicznych oraz fotowrażliwości)
Miejsce: poradnia, gabinet 112
Czas trwania: cykl min. 25 treningów (treningi 2 razy w tygodniu), czas jednego treningu 45 – 60 minut
Częstotliwość: po zakończonym cyklu treningów można ponownie zapisać
się na listę oczekujących; w ciągu jednego roku szkolnego
w treningach uczestniczy w sumie 50 – 75 osób
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie na listę oczekujących, następnie diagnoza kwalifikacyjna (analiza wyniku badania EEG, wyników badań diagnostycznych, wywiad, zapis rejestracyjny EEG
Prowadzący: Agnieszka Ostrowska – Knot, Ewa Faliszek – Podgórska, Anna Romanowicz, Bernadetta Kogut, Maria Tarnopolska, Iwona Sumara-Dul

 

2.     Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)  
Forma zajęć: indywidualne
Cel: stymulowanie rozwoju dziecka, usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych
Adresaci: dzieci od  0 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 60 minut
Częstotliwość: raz w tygodniu dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, dwa razy w tygodniu dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym
Zasady kwalifikacji: na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / kwalifikacja przez dyrektora poradni w uzgodnieniu z zespołem WWR
Prowadzący: Agnieszka Ługowska, Ewa Smoła, Maria Tarnopolska,Ewa Cieplińska, Iwona Sumara-Dul

 

3.         Szkoła dla rodziców i wychowawców
Forma zajęć: warsztaty grupowe (12 – 14 osób)
Cel: rozwijanie kompetencji wychowawczych i społecznych
Adresaci: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 1 edycja – 10 spotkań po  3 godziny
Częstotliwość: 4 edycje w roku
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Bernadetta Kogut, Ewa Faliszek – Podgórska, Iwona Mielec, Elżbieta Wzorek, Monika Sęk, Maria Tarnopolska

 

4.   „Kreatywna Akademia Zimowa”
Forma zajęć: zajęcia grupowe
Cel: integracja w grupie rówieśniczej, usprawnianie koncentracji uwagi oraz pamięci; ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną; rozwijanie twórczego myślenia; doskonalenie czytania ze zrozumieniem; ćwiczenie logicznego myślenia; ćwiczenia aktywnego słuchania i komunikacji; ćwiczenia narządów mowy
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 2 turnusy – (1 turnus = 1 tydzień),
w czasie trwania ferii zimowych w Tarnowie
Częstotliwość: 1 tydzień
Zasady kwalifikacji: zapisy na listę w sekretariacie
Prowadzący: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni

 

5.   „Kreatywna Akademia Letnia”
Forma zajęć: zajęcia grupowe
Cel: rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, usprawnianie małej motoryki, rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, odkrywanie swoich mocnych stron, zdobywanie pożytecznych doświadczeń w relacjach :”Ja-inni”, ćwiczenia narządów mowy
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 2 turnusy – (1 turnus = 1tydzień),
2 pierwsze tygodnie lipca
Częstotliwość: 1 tydzień
Zasady kwalifikacji: zapisy na listę w sekretariacie
Prowadzący: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni