Grupy wsparcia

To forma pomocy rodzicom dzieci przejawiających różnorodne trudności i zaburzenia. Otrzymują oni wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich dzieci w postaci konsultacji ze specjalistami oraz w postaci wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

W miarę potrzeb w poradni organizujemy spotkania dla następujących grup:

  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z FAS
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci powracających z zagranicy
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci jąkających się

 

Terminy spotkań będą podawane na bieżąco w zakładce Aktualności