Koordynator ds. dostępności

Informacja o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) został wyznaczony koordynator ds. dostępności w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

Do zadań koordynatowa należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

inż. Mateusz Kozioł

Operator urządzeń

ul. Chyszowska 3

33-100 Tarnów

tel. (14) 655 99 95

e-mail: sekretppp@umt.tarnow.pl