Kreatywna Akademia

To zajęcia grupowe, rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci – uczniów szkół podstawowych, odbywające się w okresie ferii zimowych oraz wakacji (pierwsze dwa tygodnie lipca). Zajęcia nie mają charakteru terapeutycznego, skierowane są do dzieci, które nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Obejmują m. in. następującą tematykę:

– integracja w grupie rówieśniczej, zdobywanie pożytecznych doświadczeń w relacjach :”Ja-inni”,

– usprawnianie koncentracji uwagi oraz pamięci,

– ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną,

– rozwijanie twórczego myślenia,

– rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,

– rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych,

– odkrywanie swoich mocnych stron,

– ćwiczenia logicznego myślenia,

– ćwiczenia aktywnego słuchania i komunikacji.

 

Zapisy w sekretariacie po ukazaniu się ogłoszenia na stronie internetowej poradni.