Małopolska Akademia Rodzica

Opis zadania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie realizuje w imieniu Gminy Miasta Tarnowa zadanie pn.:

„Realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach zadania:

„Małopolska Akademia Rodzica 2023”

Realizacja zadania obejmuje następujące działania:

  1. Prowadzenie bezpośrednich oddziaływań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie warsztatów, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych dla dzieci i uczniów wymagających pomocy adekwatnej do potrzeb.
  2. Prowadzenie prelekcji dla rodziców oraz indywidulanych konsultacji dla nauczycieli
    i rodziców w szczególności w odniesieniu do problemów edukacyjnych
    i wychowawczych.

Wsparcie w postaci zajęć, warsztatów, prelekcji i konsultacji jest skierowane do szkół
i przedszkoli na terenie Tarnowie.

Zadanie jest realizowane do 31.12.2023 r.

Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Małopolskie w formie dotacji celowej.


30.11.2023

„Mobilny konsultant” bliżej ucznia, bliżej rodzica 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Małopolska Akademia Rodzica 2023” realizuje w imieniu Gminy Miasta Tarnowa zadanie pn. „Realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną”. 

Dzięki dofinansowaniu z projektu w poradni uruchomiono stanowisko tzw. „mobilnego konsultanta”.

Jest to nauczyciel posiadający gruntowne przygotowanie i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako pedagog specjalny, ale także logopeda, co umożliwia udzielanie pomocy adekwatnej do potrzeb zarówno z zakresu terapii pedagogicznej, jak i logopedycznej. Poza oddziaływaniami terapeutycznymi „mobilny konsultant” prowadzi także psychoedukację nauczycieli i rodziców poprzez prelekcje, warsztaty oraz indywidulane konsultacje na temat problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Tarnów otrzymał na realizację zadania dotację celową z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 60 000 zł.

Umowę na realizację zadania odebrała w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Dyrektor Poradni Renata Mielak.

Zdjęcia z wręczenia umów można zobaczyć tutaj: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/wsparcie-poradni-psychologicznopedagogicznych

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


30.11.2023

Zadzwoń do „mobilnego konsultanta”

W ramach realizacji projektu „Małopolska Akademia Rodzica 2023” uruchomiliśmy dyżury telefoniczne pedagoga specjalnego – logopedy. Dzwoniąc w poniższych terminach można porozmawiać na temat problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci i uczniów.

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do kontaktu pod nr tel. 14 655 99 95 (zgłosi się sekretariat, następnie należy poprosić o połączenie z mobilnym konsultantem).

Godziny konsultacji telefonicznych:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-12:00 10:00-13:00 8:00-11:00 8:00-9:00 8:00-11:00
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO