Oferta dla dzieci i młodzieży

1.    Diagnoza pedagogiczna
Forma zajęć: Badanie pedagogiczne
Cel: Rozpoznanie przyczyn obserwowanych u dziecka trudności szkolnych
Adresaci: dzieci i młodzież
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: Jedno lub dwa spotkania
Częstotliwość: W zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

2.    Diagnoza dyskalkulii
Forma zajęć: badanie pedagogiczne
Cel: Rozpoznanie przyczyn obserwowanych u dziecka trudności matematycznych
Adresaci: dzieci lub młodzież
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: Minimum 4 spotkania
Częstotliwość: w zależności od potrzeb dziecka
Zasady kwalifikacji: Wniosek rodziców – diagnoza dzieci w wieku 10-15
Prowadzący: pedagodzy i psycholodzy poradni

 

3.    Terapia dzieci w młodszym wieku szkolnym z problemami w nauce czytania i pisania
Forma zajęć: ćwiczenia indywidualne
Cel: usprawnianie funkcji percepcyjno–motorycznych oraz sprawności  czytania i pisania
Adresaci: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 45 minut
Częstotliwość: w zależności od potrzeb dziecka
Zasady kwalifikacji: po diagnozie kwalifikacyjnej
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

4.    Zajęcie ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
Forma zajęć: ćwiczenia indywidualne
Cel: stymulowanie rozwoju poznawczego, rozwijanie funkcji percepcyjno – motorycznych
Adresaci: dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 45 minut co 2 tygodnie lub raz w miesiącu
Częstotliwość: w zależności od potrzeb dziecka
Zasady kwalifikacji: po diagnozie kwalifikacyjnej
Prowadzący: Ewa Cieplińska

 

5.     Terapia pedagogiczna dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce
Forma zajęć: indywidualnie
Cel: usprawnianie zaburzonych funkcji
Adresaci: dzieci i młodzież
Miejsce: Poradnia
Czas trwania:  45 minut
Częstotliwość: minimum 1 raz w miesiącu
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, po diagnozie kwalifikacyjnej
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

6.      Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Forma zajęć: terapia indywidualna
Cel: usprawnianie techniki czytania i pisania, usprawnianie grafomotoryki, ćwiczenia ortograficzne,  doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, pamięci słuchowej
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania:  45 minut
Częstotliwość: 1 raz w miesiącu – minimum 6 miesięcy
Zasady kwalifikacji: po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

7.     Diagnoza Ryzyka Dysleksji
Forma zajęć: diagnoza grupowa w klasach
Cel: wyłonienie dzieci zagrożonych specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
Adresaci: dzieci 6 letnie oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
Miejsce: poradnia lub placówka
Czas trwania: Jednorazowo
Częstotliwość: według potrzeb
Zasady kwalifikacji:  na wniosek rodziców lub zgłoszenie przez szkołę
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

8.     Diagnoza Ryzyka Dyskalkulii
Forma zajęć: diagnoza indywidualna
Cel: wyłonienie dzieci zagrożonych specyficznymi trudnościami
w uczeniu się matematyki
Adresaci: dzieci 5 – 6 letnie oraz uczniowie klas I szkoły podstawowej
Miejsce: poradnia lub placówka
Czas trwania: Jednorazowo
Częstotliwość: według potrzeb
Zasady kwalifikacji:  na wniosek rodziców lub zgłoszenie przez szkołę
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

9.      Zajęcia grupowe „Zabawa dźwiękiem”
Forma zajęć: zajęcia grupowe
Cel: rozwijanie funkcji słuchowych
Adresaci: dzieci od 5 do 7 roku życia
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 45 minut
Częstotliwość: raz w tygodniu (8 spotkań)
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie poradni
Prowadzący: Ewa Cieplińska