Oferta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie udziela pomocy dzieciom i młodzieży z tarnowskich przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom/opiekunom, wychowawcom i nauczycielom. Poradnia jest placówką publiczną.
Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

 

W poradni zatrudnieni są specjaliści:

  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • oligofrenopedagodzy
  • tyflopedagodzy
  • surdopedagodzy
  • logopedzi
  • neurologopedzi
  • doradcy zawodowi
  • neuroterapeuci