Oferta logopedyczna dla dzieci i młodzieży

1.   Terapia logopedyczna – wady wymowy
Forma zajęć: terapia indywidualna
Cel: wywołanie i utrwalenie prawidłowej artykulacji
Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku
Miejsce: poradnia
Czas trwania: do 45 minut
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

  

2. Terapia logopedyczna – opóźniony rozwój mowy
Forma zajęć: terapia indywidualna
Cel: stymulowanie rozwoju  mowy i języka, rozwijanie kompetencji  komunikacyjnej oraz językowej
Adresaci: dzieci z opóźnionym  rozwojem  mowy
Miejsce: poradnia
Czas trwania: do 45 minut
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
Prowadzący: logopedzi i  neurologopedzi poradni

 

3.    Terapia logopedyczna – jąkanie i giełkot
Forma zajęć: terapia indywidualna
Cel: usunięcie lub złagodzenie objawów występujących w jąkaniu
i giełkocie
Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku
Miejsce: poradnia
Czas trwania: do 45 minut
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

4.   Terapia logopedyczna – mowa rozszczepowa
Forma zajęć: terapia indywidualna
Cel: usprawnienie artykulacji umożliwiające komunikowanie
się z otoczeniem, poprawa funkcjonowania językowego dziecka
Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku
Miejsce: poradnia
Czas trwania: do 45 minut
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

5.    Terapia logopedyczna – zaburzenia słuchu
Forma zajęć: terapia indywidualna
Cel: kształcenie percepcji mowy, rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych
Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku
Miejsce: poradnia
Czas trwania: do 45 minut
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
Prowadzący: Ewa Cieplińska

 

6.   Terapia logopedyczna – dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm,
Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niedokształcenie mowy o typie afazji, mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne)
Forma zajęć: terapia indywidualna
Cel: stymulacja rozwoju mowy i języka poprzez budowanie i rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej
Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku
Miejsce: poradnia
Czas trwania: do 45 minut
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

7.   Przesiewowe badanie narządów zmysłów przy użyciu „Platformy Badań Zmysłów” 
Forma zajęć: badanie indywidualne
Cel: wczesne wykluczenie zaburzeń wzroku, słuchu i mowy
Adresaci: dzieci od 5 roku życia
Miejsce: poradnia lub inna placówka
Czas trwania: ok. 45 minut
Zasady kwalifikacji: pisemne zgłoszenie od osób indywidualnych  lub placówek
do poradni
Prowadzący: Anna Bazuła, Agnieszka Ługowska

 

8.    Terapia grupowa – jąkanie
Forma zajęć: ćwiczenia dla 2 osób – w grupie
Cel: poznanie swoich trudności w mowie oraz sposobów radzenia sobie z jąkaniem w życiu codziennym
Adresaci: dzieci i młodzież szkół podstawowych  i ponadpodstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: od 45 min . do 60 min. raz w miesiącu
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie, po diagnozie kwalifikacyjnej
Prowadzący: Maria Szajnowska