Pomoc logopedyczna

Pomocą logopedyczną w naszej poradni objęte są dzieci i młodzież zamieszkała w Tarnowie, a także młodsze dzieci nie uczęszczające do przedszkoli zamieszkałe w Tarnowie. Dokonujemy diagnozy logopedycznej i prowadzimy terapię indywidualną w zakresie:
• usuwania wad wymowy,
• stymulowania rozwoju mowy w przypadku jej opóźnień,
• terapii jąkania,
• kształtowania kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Na terenie wszystkich przedszkoli i większości szkół podstawowych prowadzimy działalność profilaktyczną w formie przesiewowych badań logopedycznych. Ich celem jest wczesne wykrycie wad wymowy i podjęcie działań zaradczych. Udzielamy porad rodzicom, a także konsultacji dla nauczycieli, logopedów. Udzielamy porad logopedom pracującym z dziećmi w szkołach i przedszkolach. Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę narządów mowy, badamy słuch mowny, jak również sprawdzamy poprawność artykulacji i poziom rozwoju językowego dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba zalecamy konsultacje z innymi specjalistami, np. ortodontą, neurologiem, foniatrą, laryngologiem, psychologiem. Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Ćwiczenia logopedyczne w naszej poradni prowadzone są w formie zajęć indywidualnych.
Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń mowy, najczęściej są to 2 spotkania w miesiącu. Po każdych zajęciach, rodzic otrzymuje zestaw ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę oraz dokładne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. W czasie zajęć stosujemy nowoczesne i wypróbowane metody pozwalające na osiągnięcie optymalnych rezultatów w jak najszybszym czasie. Wykorzystujemy multimedialne programy logopedyczne, będące doskonałą pomocą dydaktyczną, a jednocześnie atrakcyjną formą ćwiczeń.
Do pozostałych form działalności logopedycznej poradni należą także:
• prowadzenie szkoleń i prelekcji na terenie przedszkoli i szkół,
• praktyki dla studentów.
W ramach stałych dyżurów przeprowadzamy konsultacje logopedyczne dla nauczycieli i rodziców. Ponadto przeprowadzamy na terenie poradni oraz na terenie zainteresowanych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych) przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy przy użyciu platformy badań zmysłów:
Platforma Badań Zmysłów
Platforma jest nowoczesnym narzędziem do badania zmysłów. Przy jej użyciu możemy wcześnie wykryć zaburzenia wzroku, słuchu i mowy, a tym samym umożliwić ich szybkie leczenie. Około 20% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma różnego rodzaju kłopoty ze słuchem. Wady wzroku utrudniają dzieciom czytanie i pisanie. Mogą powodować gorsze wyniki w nauce. Wady mowy natomiast zaburzają rozwój dziecka zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społeczno-emocjonalnej. Platforma zawiera oprogramowanie do wykonywania następujących badań i testów: Badanie przesiewowe słuchu “Słyszę 2009”, Badanie przesiewowe mowy “Mówię 2009”, Badanie przesiewowe wzroku “Widzę 2009”, Badania audiometryczne “Audiogram 2009”. Przesiewowe badanie narządów zmysłów przy użyciu „Platformy Badań Zmysłów” przeprowadzane jest indywidualnie u dzieci od 5 roku życia na terenie poradni lub placówki, do której uczęszcza dziecko. Badanie trwa ok. 45 minut i może być wykonane na wniosek rodzica. Badanie wykonują neurologopedzi Anna Bazuła i Agnieszka Ługowska.