Oferta psychologiczna dla rodziców i nauczycieli

16.          Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Forma zajęć: zajęcia grupowe
Cel: pomoc nauczycielom w planowaniu pracy i dla dzieci i uczniów
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Adresaci: nauczyciele
Miejsce: poradnia lub placówka oświatowa
Czas trwania: 2 -3 godziny zegarowe
Częstotliwość: jednorazowo lub według potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Elżbieta Wzorek

 

17.          Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym
Forma zajęć: zajęcia grupowe lub indywidualne (studium przypadku)
Cel: pomoc nauczycielom w planowaniu oddziaływań wychowawczych
i edukacyjnych w szkole dla dzieci z mutyzmem wybiórczym
Adresaci: nauczyciele
Miejsce: poradnia lub placówka oświatowa
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Częstotliwość: według potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Ewa Faliszek-Podgórska