Prelekcje

 

1. Prawidłowy rozwój mowy i jego wpływ na edukację dziecka
Forma zajęć: prelekcja
Cel: zaangażowanie rodziców w świadome i właściwe uczestnictwo w procesie rozwoju mowy dziecka
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi  i neurologopedzi poradni

 

2. Unikanie złych nawyków wpływających niekorzystnie  na kształtowanie się właściwego rozwoju mowy – profilaktyka zaburzeń sprawności językowych dzieci do 7 roku życia.
Forma zajęć: prelekcja
Cel: wspieranie rodziców w ich wychowawczej roli i opiece nad dzieckiem, promowanie wśród rodziców działań profilaktycznych związanych z kształtowaniem się mowy dziecka
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi  i neurologopedzi poradni

 

3.      Stymulacja rozwoju językowego dzieci
Forma zajęć: prelekcja
Cel: promowanie wśród rodziców działań profilaktycznych związanych
z kształtowaniem się mowy dziecka
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

4.      Etapy rozwoju mowy dziecka do 7 roku życia
Forma zajęć: prelekcja
Cel: dostarczenie informacji na temat kształtowania się rozwoju mowy, normach i nieprawidłowościach językowych
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

5.      Dziecko z niepłynnością w środowisku przedszkolnym/ szkolnym
Forma zajęć: spotkanie z nauczycielami
Cel: wskazówki dla nauczycieli, jak postępować i jak wspierać dziecko
z  niepłynnością
Adresaci: rodzice, nauczyciele
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: Agnieszka Ługowska

 

6.      Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dzieci
Forma zajęć: prelekcja
Cel: profilaktyka logopedyczna, informacje na temat wpływu wysokich technologii na rozwój mowy dziecka.
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi  i neurologopedzi poradni

 

7.      Adaptacja małego dziecka do przedszkola
Forma zajęć: prelekcje
Cel: wspieranie, rozwijanie kompetencji wychowawczych
Adresaci: rodzice dzieci przedszkolnych (3-6 lat)
Miejsce: przedszkole
Czas trwania: do 45 minut, jednorazowo
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Ewa Faliszek-Podgórska, Iwona Mielec

 

8.      Wspieranie rozwoju emocjonalnego
Forma zajęć: prelekcje
Cel: wspieranie, rozwijanie kompetencji wychowawczych
Adresaci: rodzice dzieci przedszkolnych (3-6 lat)
Miejsce: przedszkole
Czas trwania: do 45 minut, jednorazowo
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Ewa Faliszek-Podgórska

 

9.      Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych, jak dbać o dobry kontakt z dzieckiem
Forma zajęć: prelekcje
Cel: poszerzenie wiedzy w zakresie przyczyn niepowodzeń szkolnych
Adresaci: rodzice
Miejsce: szkoła, placówka
Czas trwania: 30-40 minut
Zasady kwalifikacji: na wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: Bernadetta Kogut

 

10.  Trudności emocjonalne – skuteczne oddziaływania wychowawcze
Forma zajęć: prelekcje
Cel: poszerzenie wiedzy w zakresie oddziaływań rodziców zaspokajających potrzeby emocjonalne dzieci
Adresaci: rodzice
Miejsce: szkoła, placówka
Czas trwania: 30-40 minut, jednorazowo
Zasady kwalifikacji: na wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: Bernadetta Kogut