Profilaktyka

W zakresie profilaktyki proponujemy:

  • realizację w szkołach zajęć warsztatowych dla uczniów w zakresie wspierania ich rozwoju psychicznego (według oferty na bieżący rok szkolny);
  • pomoc młodzieży w efektywnym uczeniu się, radzeniu sobie ze stresem oraz innymi trudnościami w celu zapobiegania zaburzeniom emocjonalnym i psychicznym;
  • realizację w przedszkolach i szkołach szkoleń i spotkań dla rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania ich w procesie wychowawczym, dydaktycznym, stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży;
  • zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
  • wczesną interwencję w zakresie nieprawidłowości mowy;
  • indywidualne konsultacje i porady dla rodziców/opiekunów w sprawach dotyczących funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego ich dzieci.