RODO

Informacja RODO

Monitoring informacja

 

Inspektor Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

inż. Mateusz Kozioł

sekretppp@umt.tarnow.pl