Zapytanie ofertowe

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054)


 


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

  1. Plan postępowań

 

Aktualne zapytania ofertowe