Dla Przedszkoli i Szkół

OFERTA PORADNI

dla przedszkoli i szkół (dla uczniów, nauczycieli i rodziców)

na rok szkolny 2023/2024

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć i spotkań przez pracowników poradni w przedszkolach i szkołach można składać w sekretariacie poradni w formie pisemnej (druk do pobrania) do 30 września 2023 roku.

Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie po ustaleniu szczegółów i realizowane z uwzględnieniem zasobów kadrowych poradni oraz kolejności zgłoszeń.

*BADANIA PRZESIEWOWE W PRZEDSZKOLACH

Badania psychologiczne i logopedyczne przeprowadzane na terenie przedszkoli – Ocena możliwości poznawczych – wstępna diagnoza gotowości szkolnej.

 

*ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

 1. Warsztaty z doradztwa zawodowego – zajęcia dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 1 i 2 szkół ponadpodstawowych
 2. Efektywne uczenie się – warsztaty dla uczniów klas 4 – 7 szkół podstawowych oraz klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych
 3. Mogę widzieć lepiej – program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci 5-6 –letnich
 4. Nie taki stres straszny– warsztaty radzenia sobie ze stresem – zajęcia dla ósmoklasistów i dla maturzystów
 5. Emocje. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami – warsztaty dla uczniów klas 4 – 6
 6. Komunikacja interpersonalna i techniki aktywnego słuchania – warsztaty dla uczniów klas o profilu psychologicznym szkół ponadpodstawowych
 7. Poznaj swoje mocne strony – warsztaty o poczuciu własnej wartości dla uczniów klas 7 i 8

 

*SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. Specyficzne trudności w uczeniu się – diagnoza, terapia, dostosowanie wymagań
 2. Relacje rodzic-nauczyciel-uczeń
 3. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wydawane dokumenty, interpretacja zaleceń – w świetle przepisów prawa oświatowego

 

*PRELEKCJE DLA RODZICÓW/NAUCZYCIELI/WYCHOWAWCÓW

 1. Zespół Aspergera. Jak pracować z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 2. Mutyzm wybiórczy – objawy, diagnoza, postepowanie terapeutyczne w przedszkolu i w szkole
 3. Stymulowanie/kształtowanie/wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
 4. Profilaktyka zaburzeń sprawności językowych. Wczesna interwencja logopedyczna
 5. Gotowość szkolna – wspomaganie rozwoju dziecka w kontekście rozpoczęcia nauki w szkole