Tekst łatwy do czytania (ETR)

Tekst do pobrania: tekst czytany maszynowo

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Informacje o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, czyli w skrócie PPP Tarnów, znajduje się przy ul. Chyszowskiej 3 w Tarnowie.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Tutaj jest budynek poradni, w którym pracują dyrektor, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i pracownicy obsługi.

Podjazd dla wózków, wejście do poradni. Po obu stronach znajdują się barierki. Na ścianie przed wejściem znajduje się tablica informacyjna wskazująca wejście do budynku.

Budynek ma jedno wejście główne z podjazdem dla wózków oraz schody wyposażone w barierkę. Na ścianie przed wejściem  znajduje się tablica informacyjna.

Do budynku wchodzimy wejściem z podjazdem dla wózków.

Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz poczekalnię, na wprost wejścia znajduje się sekretariat.

Po wejściu do budynku patrząc prosto znajduje się sekretariat

Wejście do sekretariatu poradni

Tak sekretariat wygląda w środku.

W sekretariacie znajdują się dwa stanowiska do obsługi klientów.

W sekretariacie otrzymasz pomoc pracownika i możesz załatwić sprawę.

Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie jest mgr Renata Mielak.

Renata Mielak

Renata Mielak dyrektor poradni.

Czym zajmuje się Poradnia?

Udziela bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebującym wsparcia. Pracownicy wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz świadczą pomoc w zakresie doradztwa zawodowego.

Kontakt z pracownikami Poradni:

Zapraszamy do Poradni od poniedziałku do piątku.

W okresie roku szkolnego zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 – 17:00

Sekretariat czynny:

poniedziałek                07:30 – 17:00

wtorek                        07:30 – 17:00

środa                          07:30 – 17:00

czwartek                     07:30 – 17:00

piątek                         07:30 – 17:00

przerwa w obsłudze codziennie od 12:30 – 13:30

W okresie wakacji od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00

poniedziałek                08:00 – 16:00

wtorek                        08:00 – 16:00

środa                          08:00 – 16:00

czwartek                     08:00 – 16:00

piątek                         08:00 – 16:00

przerwa w obsłudze codziennie w godzinach 12:30 – 13:30

w okresie wakacji:

  • poniedziałek 08:00 – 16:00
  • wtorek 08:00 – 16:00
  • środa 08:00 – 12:00  i 14:00 – 16:00
  • środa: przerwa w obsłudze 12:00 – 14:00
  • czwartek 08:00 – 16:00
  • piątek 8:00 – 16:00

Pracownicy pedagogiczni przyjmują:

Poniedziałek – Piątek  8:00-18:00

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer telefonu (14) 655 99 95
Możesz też wysłać e-mail na adres: sekretppp@umt.tarnow.pl

Aby załatwić sprawy w Poradni osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

  • Napisać pismo i wysłać je na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Chyszowska 3, 33-100 Tarnów
  • Przynieść pismo do sekretariatu poradni. Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w poradni.
  • Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto na ePUAP.

Na stronie internetowej ppptarnow.pl  oraz https://bip.malopolska.pl/ppptarnow znajdują się wszystkie informacje dotyczące poradni.

Informacje o poradni w Polskim języku migowym [PJM]: