Doradztwo zawodowe

W zakresie doradztwa zawodowego oferujemy:

  • badania predyspozycji, zainteresowań oraz uzdolnień i umiejętności uczniów, związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia;
  • porady i konsultacje wspierające młodzież w wyborach zawodowych;
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów ukierunkowane na planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (zgodnie z bieżącą ofertą poradni);