Biała WstążkaKampania „Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka” [2020 r.]

W dniach 23-27 listopada 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie włączy się w Kampanię „Biała Wstążka”, organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie i przeciwdziałanie mu.

W trakcie trwania kampanii, codziennie na stronie internetowej i FB Poradni będą ukazywać się artykuły przygotowane przez psychologów. Ich tematyka będzie skupiona wokół zagadnień dziecka krzywdzonego, mitów dotyczących przemocy, rodzicielskich postaw przemocowych, rozwiązywania konfliktów itp. Zapraszamy do zapoznawania się z artykułami.

Codziennie w godz. 8:00-10:00 oraz 14:00-16:00 pod nr tel. (14) 655 99 95 będzie możliwość skonsultowania się z psychologiem. Do specjalistów będzie można zgłaszać się z problemami z zakresu: zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachowań autoagresywnych, cyberprzemocy.

 

W budynku Poradni przygotowano także tablicę edukacyjno-profilaktyczną, zawierającą informacje o placówkach pomocowych, telefony zaufania oraz porady dla rodziców.

 

Poradnia co roku angażuje się w Kampanię „Biała Wstążka” podejmując szereg działań propagujących ideę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto przedstawiciel Poradni – psycholog z wieloletnim doświadczeniem – jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i systematycznie uczestniczy w jego pracach.

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z powyższej oferty.

Najnowsze

Więcej artykułów