Ważne informacje

Warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie określa Regulamin zajęć terapeutycznych, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć. Terapeuta przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi Regulamin do podpisu na pierwszych zajęciach.

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Art. 312, ust. 1-3

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Chyszowska 3

w roku szkolnym 2023/2024

  Zespół Data Godzina
Zespół Orzekający Nr 1 14.09.2023 r. – czwartek 12:00
Zespół Orzekający Nr 2 27.09.2023 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 3 11.10.2023 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 4 25.10.2023 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 5 15.11.2023 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 6 29.11.2023 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 7 13.12.2023 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 8 10.01.2024 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 9 31.01.2024 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 10 14.02.2024 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 11 28.02.2024 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 12 13.03.2024 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 13 10.04.2024 r. – środa 12:00
Zespół Orzekający Nr 14 23.04.2024 r. – wtorek 12:00
Zespół Orzekający Nr 15 10.05.2024 r. – piątek 09:00
Zespół Orzekający Nr 16 29.05.2024 r. – środa 13:30
Zespół Orzekający Nr 17 11.06.2024 r. – wtorek 12:00
Zespół Orzekający Nr 18 25.06.2024 r. – wtorek 12:00
Zespół Orzekający Nr 19 9.07.2024 r. – wtorek 12:00
Zespół Orzekający Nr 20 18.07.2024 r. – czwartek 12:00
Zespół Orzekający Nr 21 20.08.2024 r. – wtorek 12:00
Zespół Orzekający Nr 22 27.08.2024 r. – wtorek 12:00