Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Obejmujemy wspomaganiem rozwoju każde dziecko od chwili zauważenia niepełnosprawności aż do momentu rozpoczęcia nauki szkolne – wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Prowadzimy wielospecjalistyczną terapię dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa
  • z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii.

 

W ramach zajęć prowadzimy:

  • indywidualne specjalistyczne zajęcia dla dziecka,
  • konsultacje specjalistyczne dla rodziców,
  • grupę wsparcia dla rodziców.

 

Każde spotkanie dostosowane jest do aktualnych możliwości dziecka. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów.

Posiadamy specjalistyczną bazę dydaktyczną, nowoczesne pomoce do terapii, salę gimnastyczną, gabinety dostosowane do pracy z małymi dziećmi.