Porady wychowawcze dla rodzicówBezpieczne wakacje – porady dla rodziców

Bezpieczne wakacje – porady dla rodziców

Kiedy dziecko zostaje samo w domu warto:

 

 • Przeprowadzać z dzieckiem rozmowy na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem).
 • Dowiedzieć się, z kim dziecko przebywa podczas zabawy poza domem, zapytać o koleżanki, kolegów – co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon.
 • Nauczyć, aby podczas waszej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi.
 • Zwracać uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy od mieszkania, (np. przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni, nie na szyi lub pod wycieraczką).
 • Zapewnić dziecku bezpieczną zabawę w domu, czyli zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Uprzedzić o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwej ich obsługi.
 • Nie zdradzać im miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów.
 • W domu, obok telefonu, pozostawić kartkę z numerami telefonów do pracy lub np. dziadków, zaufanego sąsiada oraz numery do Policji, Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej.
 • Wskazać dziecku bezpieczne miejsca zabaw. Uczyć ostrożności w czasie zabawy w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc.
 • Przypominać mu o bezpiecznym poruszaniu się po drodze pieszo czy rowerem,
 • Przestrzegać przed kontaktami z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne, mogą być niebezpieczne.

 

Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek należy:

 • Sprawdzić, kto jest organizatorem wypoczynku i czy placówka jest zarejestrowana
  w kuratorium oświaty – http://www.wypoczynek.men.gov.pl/ .
 • Zapoznać się z kwalifikacjami kadry pedagogicznej – czy mają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie zawodowe?
 • Sprawdzić opinie innych uczestników, którzy korzystali z usług
 • Zapoznać się z warunkami w jakich przebywać będzie dziecko – jakość sanitariatów, ilość osób w pokoju, infrastruktura obiektu.
 • Upewnić się czy jest zabezpieczona opieka medyczna?
 • Przeanalizować program pobytu na kolonii czy obozie.
 • Sprawdzić, czy dziecko dodatkowo jest ubezpieczone od nieszczęśliwego wypadku.
 • Ustalić środek transportu, w razie zastrzeżeń co do stanu technicznego powiadomić policję drogową lub najbliższy posterunek policyjny.
 • Sprawdzić kwestie odwiedzin dziecka na placówce oraz posiadania i korzystania
  w trakcie wypoczynku z telefonu komórkowego.
 • Dokładnie wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku i przekaż organizatorowi ważne informacje dotyczące dziecka np. o moczeniu w nocy, lunatykowaniu, alergii pokarmowej itp.
 • W sytuacji, gdy dziecko jest w trakcie leczenia – ustalić z organizatorem kwestie przyjmowania przez dziecko leków.
 • Uświadomić dziecku, że nie powinno się bać lub wstydzić poinformowania opiekuna o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych lub niekomfortowych sytuacjach.
 • Wyposażyć dziecko w podstawowe przedmioty i środki do utrzymania higieny osobistej i przypominać o potrzebie higieny również na wakacjach.
 • Przypominać dziecku o bezpiecznym korzystaniu z kąpieli słonecznej, ze zbiorników wodnych oraz lasów.
 • Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem o niebezpieczeństwie jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol.

 

Dziecko w sieci: 

 • Warto być pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem, odkrywa wspólnie z nim jego zasoby. Dobrze jest poszukać i zrobić listę stron, które będą dla dziecka interesujące a zarazem przyjazne. Kiedy dziecko sprawniej niż rodzic porusza się po sieci, nie należy się zrażać, tylko poprosić, by było jego przewodnikiem po wirtualnym świecie.
 • Należy nauczyć dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Ostrzegać o zagrożeniach, rozmawiać o sposobach ich unikania. Uczulać dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią.
 • Rozmawiać z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w sieci. Uświadamiać, że takie spotkanie z nieznajomym, poznanym w sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Takie spotkanie może się odbyć wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.
 • Ważne jest, aby nauczyć dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Poinformować, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać ich o zgodę.
 • Warto nauczyć dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci. Dziecko często używa Internetu by rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę potrzebną w szkole. Jednak powinno ono być świadome, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne.
 • Ważne jest, żeby dziecko ufało rodzicowi. Zdarza się, że przypadkowo znajdzie się ono na stronach adresowanych do dorosłych, a w obawie przed karą, boi się do tego przyznać. Należy, więc zadbać by dziecko wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się zwrócić do rodzica.
 • Zawsze należy zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy muszą wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Podjęte działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp.
 • Trzeba przypominać dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie, więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz w serwisie oraz na stronie sieciaki.pl ) .
 • Warto poznać sposoby korzystania z Internetu przez dziecko, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Dobrze jest poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalić z dzieckiem zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko można znaleźć na stronie sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.
 • Należy pamiętać, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest to źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Trzeba więc pozwolić dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać
  z oferowanego przez sieć bogactwa.

 

Źródło: www.dzieckowsieci.pl

https://readgur.com/doc/1193804/bezpieczne-wakacje-%E2%80%93-porady-dla-      rodzic%C3%B3w

 

opracowała: mgr Anna Ustjanowska, pedagog

 

 

Najnowsze

Więcej artykułów