Kreatywna Akademia Letnia

5.   „Kreatywna Akademia Letnia”
Forma zajęć: zajęcia grupowe
Cel: rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, usprawnianie małej motoryki, rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, odkrywanie swoich mocnych stron, zdobywanie pożytecznych doświadczeń w relacjach :”Ja-inni”, ćwiczenia narządów mowy
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 2 turnusy – (1 turnus = 1tydzień),
2 pierwsze tygodnie lipca
Częstotliwość: 1 tydzień
Zasady kwalifikacji: zapisy na listę w sekretariacie
Prowadzący: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni