Oferta dla rodziców i nauczycieli

9. Instruktaż porady dla rodziców do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu

Forma zajęć:

porady indywidualne

Cel:

pomoc rodzicom w pracy z dzieckiem w zakresie usprawniania technik czytania i pisania

Adresaci:

Rodzice

Miejsce:

Poradnia

Czas trwania:

w zależności od potrzeb

Częstotliwość:

według potrzeb

Zasady kwalifikacji:

na pisemny wniosek złożony w sekretariacie

Prowadzący:

pedagodzy poradni

 

10. Porady dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 6  roku życia dotyczące rozwoju dziecka (ćwiczeń, form stymulacji)

Forma zajęć:

porady indywidualne

Cel:

pomoc rodzicom w projektowaniu oddziaływań stymulujących rozwój dziecka adekwatnie do wieku i możliwości

Adresaci:

Rodzice

Miejsce:

Poradnia

Czas trwania:

według potrzeb

Częstotliwość:

według potrzeb

Zasady kwalifikacji:

pisemny wniosek złożony w sekretariacie

Prowadzący:

pedagodzy poradni

 

11.  Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli „Dysleksja rozwojowa”

Forma zajęć:

warsztaty szkoleniowe dla grup 10 – 20 osobowych

Cel:

przybliżenie nauczycielom problemu dysleksji rozwojowej – specyficznych trudności w nauce

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli

Miejsce:

Poradnia

Czas trwania:

1 spotkanie, ok. 3 godziny zegarowe

Częstotliwość:

Jednorazowo

Zasady kwalifikacji:

zapisy w sekretariacie poradni

Prowadzący:

pedagodzy i psycholodzy poradni

 

12. Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli matematyki nt. dyskalkulii

Forma zajęć:

warsztaty grupowe

Cel:

przybliżenie nauczycielom matematyki problemu dyskalkulii – specyficznych trudności w nauce matematyki

Adresaci:

nauczyciele matematyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Miejsce:

Poradnia

Czas trwania:

1 spotkanie, ok. 3 godziny

Częstotliwość:

Jednorazowo

Zasady kwalifikacji:

zapisy w sekretariacie

Prowadzący:

Monika Sęk, Elżbieta Wzorek

 

13.   Warsztaty dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego

Forma zajęć:

warsztaty grupowe

Cel:

rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji

Adresaci:

nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
grupa do 20 osób

Miejsce:

Poradnia

Czas trwania:

2 godziny zegarowe

Częstotliwość:

Jednorazowo

Zasady kwalifikacji:

zapisy w sekretariacie

Prowadzący:

pedagodzy poradni