Oferta logopedyczna dla rodziców i nauczycieli

9.     Porady dla rodziców dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia dotyczące prawidłowego wspierania rozwoju mowy dzieci
Forma zajęć: porady indywidualne
Cel: pomoc rodzicom w podejmowaniu właściwych oddziaływań stymulujących rozwój mowy dziecka adekwatnie do wieku
i możliwości
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: według potrzeb
Zasady kwalifikacji: pisemny wniosek złożony w sekretariacie
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi

 

10.     Konsultacje dla nauczycieli i logopedów
Forma zajęć: indywidualne spotkania
Cel: wspieranie nauczycieli i logopedów w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy
Adresaci: logopedzi i nauczyciele
Miejsce: poradnia i placówki
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

11.      Spotkania dla logopedów organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia
Forma zajęć: spotkania grupowe
Cel: wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, poszerzenie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań  na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci, korzystanie
z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
Adresaci: logopedzi z tarnowskich szkół i przedszkoli
Miejsce: poradnia
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: 2 spotkania w roku
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

12.      Terapia wspierająca dla rodziców dzieci jąkających się
Forma zajęć: spotkania indywidualne
Cel: wsparcie w domu dziecka jąkającego się
Adresaci: rodzice dzieci jąkających się
Miejsce: poradnia  lub przedszkole/szkoła
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: według potrzeb
Zasady kwalifikacji: pisemny wniosek złożony w sekretariacie
Prowadzący: Maria Szajnowska

 

13.      Terapia wspierająca dla nauczycieli dzieci jąkających się
Forma zajęć: indywidualne spotkania
Cel: wspomaganie dziecka jąkającego się w przedszkolu/szkole
Adresaci: nauczyciele
Miejsce: poradnia  lub przedszkole/szkoła
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: według potrzeb
Zasady kwalifikacji: pisemny wniosek złożony w sekretariacie
Prowadzący: Maria Szajnowska