Oferta pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli

11.       Instruktaż porady dla rodziców do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami

w pisaniu i czytaniu

Forma zajęć: porady indywidualne
Cel: pomoc rodzicom w pracy z dzieckiem w zakresie usprawniania technik czytania i pisania
Adresaci: Rodzice
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: według potrzeb
Zasady kwalifikacji: na pisemny wniosek złożony w sekretariacie
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

12.       Porady dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 6  roku życia dotyczące rozwoju dziecka (ćwiczeń, form stymulacji)
Forma zajęć: porady indywidualne
Cel: pomoc rodzicom w projektowaniu oddziaływań stymulujących rozwój dziecka adekwatnie do wieku i możliwości
Adresaci: Rodzice
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: według potrzeb
Zasady kwalifikacji: pisemny wniosek złożony w sekretariacie
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

13.        Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli „Dysleksja rozwojowa”
Forma zajęć: warsztaty szkoleniowe dla grup 10 – 20 osobowych
Cel: przybliżenie nauczycielom problemu dysleksji rozwojowej – specyficznych trudności w nauce
Adresaci: nauczyciele przedszkoli
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 1 spotkanie,  3 godziny zegarowe
Częstotliwość: Jednorazowo
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie poradni
Prowadzący: pedagodzy i psycholodzy poradni

 

14.       Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli matematyki nt. dyskalkulii
Forma zajęć: warsztaty grupowe
Cel: przybliżenie nauczycielom matematyki problemu dyskalkulii – specyficznych trudności w nauce matematyki
Adresaci: nauczyciele matematyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 1 spotkanie,  3 godziny
Częstotliwość: Jednorazowo
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Monika Sęk, Elżbieta Wzorek

 

15.        Warsztaty dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego
Forma zajęć: warsztaty grupowe
Cel: rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji
Adresaci: nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
grupa do 20 osób
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 2 godziny zegarowe
Częstotliwość: Jednorazowo
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: pedagodzy poradni